top of page

מניעת חתך החיץ בלידה: אסטרטגיות וטיפים

אימון באפי-נו הנו הכלי היעיל ביותר המוכח מחקרית למזעור הסיכוי לחתך חיץ בלידה.

חתך החיץ – אפיזיוטומי – הינו הליך כירורגי המבוצע ביולדות, בעיקר אם זו לידתן הראשונה, במטרה לקצר את השלב השני בלידה.

 

בעבר נטען כי החתך מפחית את סיבוכי הלידה, מונע צניחות שתן עתידיות ומשפר את חיי המין. במהלך העשורים האחרונים נערכו מחקרים רבים על חתך החיץ בלידה והשלכותיו ונמצא כי התועלות לכאורה שנטען שיש לחתך אינן ניתנות להוכחה. נהפוך הוא.

 

המחקר הוכיח נזקים של החתך בשלושת הטווחים: הקצר הארוך והבינוני, ופגיעה מגוונת ביולדת.

 

בין הנזקים שהוכחו: דימום, זיהום, טראומה, נזק לכלי הדם לשריר ולעצב רצפת האגן, פגיעה תפקודית, פגיעה ביחסי מין ובדימוי גוף ועוד ועוד.

 

ההיבט היחיד שטרם הוכח כמזיק הוא קיצור השלב השני של הלידה ב-9 דקות, דבר אשר כשלעצמו התועלת שלו אינה ברורה, בוודאי שלא במחיר של ביצוע חתך החיץ בלידות כשגרה.

 

איך למנוע את חתך החיץ בלידה

 

יש לא מעט דברים שביכולתך לעשות כדי להימנע מחתך החיץ בלידה שלך.

 

ראשית, להתאמן באפי-נו. אימון בבלון מאמן לידה הוכח מחקרית כדרך הטובה ביותר למזעור הסיכוי לחתך החיץ בלידה. אימון סדיר באפי נו יבטיח הכנה עדינה ושיטתית של אזור החיץ כמו גם כל אזור פתח הנרתיק שלך ללידה, ויגביר מאד את הסיכוי שלך לסיים לידה כשרקמות פתח הנרתיק שלך שלמות וללא תפרים.

 

דבר שני שכדאי לך לעשות הוא להכין תכנית לידה ולציין בה שהתאמנת באפי-נו תוך הדגשת מידת היקף הבלון המקסימלית שהגעת אליה. מיילדות מועטות יחסית יקחו על עצמן חיתוך חיץ של מי שמבקשת בכתב ובמפורש להימנע ממנו ומגבה זאת בעדות על אימון באפי-נו. מבחינת המיילדת הנך יולדת 'ולדנית' למחצה, אם כתוב שהתאמנת באפי-נו והשגת היקף של 30 ס"מ למשל.

 

בנוסף לתכנית הלידה הכתובה כדאי ורצוי להביא עמך את האפי-נו ללידה! לא שצריך להתאמן בו בחדר הלידה, אך הוא בהחלט מהווה הנכחת כוונות חזקה שלך כנגד החיתוך.

 

להוציא מהתיק את בקבוק השמן הסגור שקנית מראש, ולהגישו למיילדת כסיוע לקבלת לידה ללא חתך.

 

למרות התכנית הכתובה והבלון והבקבוקון הנוכחים, כדאי גם לומר למיילדת ולכל איש צוות רפואי שנכנס ללידה שבכוונתך להימנע מחתך, ולפרט את הדרכים שבהן התכוננת ללידה.

 

לבקש מהמיילדת להדריך אותך בתנוחות ובתזמון הלחיצות כדי להימנע מהחתך.

 

להפסיק ללחוץ כשהראש מופיע, ומכותר בפתח הנרתיק (שלב ההכתרה) ואז, במקום ללחוץ - לנשוף את התינוק החוצה, כאילו "עושים פיפי".

 

במקרה של התינוק גדול – ברגע שהראש מתחיל לצאת- להתגלגל בעדינות לתנוחת שכיבה על הצד בה יש פחות לחץ על הפרינאום.

bottom of page