פוסטר אפי נו 1 - בלון בלתי מנופח מוכנס לנרתיק
 פוסטר אפי נו 2 - בלון מנופח בפתח הנרתיק מדמה ראש תינוק בלידה